Firma Tapi-1 Aleksander Żur informuje o realizacji projektu pn.:

„Zwiększenie efektywności energetycznej o ponad 60% w firmie Tapi-1”

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji siedziby firmy.

Całkowita wartość projektu – 704 171,07 zł

Kwota dofinansowania z UE – 413 406,90zł